Javna nabava

Javna nabava programskih paketa za unaprjeđenje proizvodnih procesa tvrtke

Postupak javnog nadmetanja u jednoj fazi za nabavu programskih paketa za unaprjeđenje proizvodnih procesa tvrtke


Sukladno Prilogu 4.Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0154, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05, kao Prilog 03., koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine društvo Fripol d.o.o. objavljuje

 

Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: 07/2017

Predmet nabave je nabava programskih paketa za unaprjeđenje proizvodnih procesa tvrtke

Predmet nabave je podjeljen u četiri (4) grupe:

Grupa 1 – Nabava, isporuka, implementacija i puštanje u rad Programskog paketa za tokarenje,glodanje i postprocesor u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za korištenje programskih rješenja.

 

Grupa 2 – Nabava,isporuka, implementacija i puštanje u rad Programskog paketa za numeričku simulaciju proizvodnje odljevaka u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za korištenje programskog rješenja.

 

Grupa 3 – Nabava,isporuka, implementacija i puštanje u rad Programa za kalkulaciju dizajna i izrade strojnih komponenti – cilindričnih zupčanikau proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za korištenje programskog rješenja.

 

Grupa 4 – Nabava i isporuka ostale opreme i uređajau proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o.

Datum objave: 19. rujna 2017. godine
Vrsta nabave: Roba

Rok za dostavu ponuda:10. listopad 2017. godine do 15:00 sati.

Preuzimanje:

Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu ERP sustava i CAD/CAM/CAE tehnologije za potrebe projekta "Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda"

 

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0154, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka Fripol d.o.o. objavljuje

Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: 06/2017 

Predmet nabave je nabava ERP sustava i CAD/CAM/CAE tehnologije za potrebe projekta "Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda".

 

Predmet nabave je podjeljen u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Nabava, isporuka, implementacija i puštanje u rad ERP sustava u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za rad u ERP sustavu

Grupa 2 – Nabava, isporuka, implementacija i puštanje u rad CAD/CAM/CAE tehnologije u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za korištenje programskih rješenja

Datum objave: 04. srpanj 2017. godine

Vrsta nabave: Roba 

Rok za dostavu ponuda:25. srpnja 2017. godine do 15:00 sati.

Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu tehnologije i opreme sa popratnim infrastrukturnim radovima za potrebe projekta „Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda”

 


Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0154, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka Fripol d.o.o. objavljuje:

Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje


Evidencijski broj nabave: 05/2017

Predmet nabave je nabava tehnologije i opreme sa popratnim infrastrukturnim radovima za potrebe projekta „Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda“

Predmet nabave je podjeljen u četiri (4) grupe:

Grupa 1 – Nabava, isporuka, montaža i puštanje u rad 3D skenera  u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za rad na naprednoj 3D tehnologiji
Grupa 2 – Nabava, isporuka, montaža i puštanje u rad 3D printera u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za rad na naprednoj 3D tehnologiji
Grupa 3 – Infrastrukturni radovi potrebni za stavljanje 3D tehnologije u funkciju
Grupa 4 – Nabava i isporuka hardverske opreme – radnih stanica potrebnih za nesmetano funkcioniranje naprednih IKT rješenja

Datum objave: 15. svibnja 2017. godine

Vrsta nabave: Roba

Rok za dostavu ponuda: 05. lipnja 2017. godine do 15:00 sati.